Кочерган М. П. Вступ до мовознавства

Вступ до мовознавстваАвтор:
Книга:

"Вступ до мовознавства"

Жанр: учебник
Год: 2001
Описание:
Підручник "Вступ до мовознавства" розглядає основну проблематику лінгвістичної науки та її положення на теперішній стадії розвитку науки. Таким чином, "Вступ до мовознавства" містить розділи, що описують основні дані про мови та мовознавство як науку, походження та єство мови, послідовність розвитку та функціонування мови на її різноманітних історико-культурних стадіях, історія виникнення і прогресу письмової культури, генеалогічну та типологічну класифікації мов світу, категорії та мовні одиниці та ін... У "Вступі до мовознавства" Кочергана М.П. міститься, також, потрібна додаткова інформація: предметний покажчик, список літератури, а також питання та завдання для закріплення матеріалу. Книга "Вступ до мовознавства" використовується для студентів молодших курсів ВНЗ гуманітарних та інших спеціальностей.
скачать Вступ до мовознавства pdf
Зміст
І. Загальні питання мовознавства
1.1. Мовознавство як наука. "Вступ до мовознавства" як навчальна дисципліна

Предмет мовознавства. Зміст і основні завдання курсу "Вступ до мовознавства"
Місце мовознавства в системі наук
Методи дослідження мови
1.2. Природа, сутність, функції та будова мови
Природа і сутність мови
Функції мови
Мова і суспільство
Мова і мислення
Мова як знакова система
Мова і мовлення
Структура мови
Синхронія і діахронія
1.3. Походження і розвиток мови
Проблема походження мови
Закономірності розвитку мов
Специфіка розвитку різних рівнів мовної структури
Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи
1.4. Мови світу, їх вивчення та генеалогічна класифікація
Загальна характеристика мов світу
Порівняльне вивчення мов
Генеалогічна класифікація мов
2. Фонема і графіка
2.1. Звуки мови, їх вивчення і класифікація

Фонетика як лінгвістична дисципліна.
Три аспекти вивчення звуків
Фізичний аспект у характеристиці звуків
Фізіологічний аспекту вивченні звуків
Класифікація звуків
Голосні звуки
Приголосні звуки
2.2. Фонетичні одиниці та засоби
Фонетичне членування мовленнєвого потоку
Склад
Наголос
Інтонація
2.3. Фонетичні процеси
Позинійні зміни звуків
Комбінаторні зміни звуків
Орфоепія. Транскрипція і транслітерація
Живі та історичні фонетичні процеси.
Спонтанні зміни звуків
Фонетичні закони
2.4. Лінгвістичний (функціональний) аспект у вивченні звуків
Поняття фонеми
Диферснпійні та інтегральні ознаки фонем
Позиції фонем. Варіанти і варіації фонем
Фонологічна система
2.5. Письмо
Значення письма в історії суспільства.
Передумови виникнення письма
Етапи і форми розвитку графічного письма
Графіка
Орфографія. Принципи орфографії
3. Лексика і фразеологія
3.1. Слово та його значення

Лексикологія. Розділи лексикології
Слово як одиниця мови.
Слово і лексема
Значення слова
3.2. Лексико-семантичні категорії
Полісемія
Омонімія
Синонімія
Антонімія
Гіперо-гіпонімія і лексична конверсія
3.3. Лексико-семантична система мови
Поняття лексико-семантичної системи
Словниковий склад мови
3.4. Історичні зміни словникового складу мови
Причини історичних змін у лексиці
Архаїзми
Неологізми
Запозичення
Історична лексикологія та етимологія
3.5. Фразеологія
Поняття фразеології
Класифікація фразеологізмів
3.6. Лексикографія
Поняття лексикографії
Типи словників
4. Граматика
4.1. Граматика. Граматичне значення. Граматичні категорії. Предмет граматики. Розділи граматики. Основні одиниці граматичної будови мови

Граматичне значення
Граматичні категорії
Лексико-граматичні розряди (категорії)
4.2. Морфема і словоформа
Поняття морфеми
Види морфем
Морфеміка
Граматична форма слова
4.3. Способи вираження граматичних значень
Синтетичні способи вираження граматичних значень
Аналітичні способи вираження граматичних значень
Історична змінність способів і засобів вираження граматичних значень
4.4. Частини мови
Поняття частин мови.
Критерії виділенни частин мови
З історії питання про частини мови
Частини мови в різних мовах
Характеристика основних частин мови
4.5. Словосполучення і речення
Поняття словосполучення.
Типи словосполучень
Синтаксичні зв'язки слів
Речення та його ознаки
Актуальне членування речення
5. Мовна типологія
5.1. Типологічна класифікація мов

Поняття типологічної класифікації мов
Ізолюючі (кореневі) мови
Аглютинативні мови
Інкорпоруючі (полісинтетичні) мови
Флективні мови
Інші спроби типологічної класифікації мов
Література
Предметний покажчик
Іменний покажчик
Покажчик мов

Кочерган Михайло Петрович "Вступ до мовознавства" 2001

О том, как читать книги в форматах ePub, fb2, mobi, rtf, html, plain text, PDF, djvu, doc, docx, rtf, txt,... - см. раздел Необходимые программы

Самые скачиваемые у нас книги:

Английский Клуб Домашнее чтение
Английский Клуб Домашнее чтение
English Grammar in Use
English Grammar in Use
Рыбацкие пословицы
Рыбацкие пословицы
Вероника Рот
Вероника Рот
Пелевин Виктор
Пелевин Виктор
Upstream
Upstream
New Opportunities
New Opportunities
Голицынский
Голицынский
Кетро Марта
Кетро Марта
Ной Гордон
Ной Гордон
Борис Акунин
Борис Акунин
Николас Спаркс
Николас Спаркс
Айн Рэнд
Айн Рэнд
Джеймс Эрика
Джеймс Эрика
Захар Прилепин
Захар Прилепин
Марк Гоулстон
Марк Гоулстон
Сильвия Дэй
Сильвия Дэй
Алекс Лесли
Алекс Лесли
Рубина Дина
Рубина Дина
Джоджо Мойес
Джоджо Мойес