Поддержать сайт:

Почему стоит читать современную литературуПочему стоит читать современную литературу?
Что лучше книга или фильм?Что лучше книга или фильм?
Чтение - труд или развлечение?Чтение - труд или развлечение?

Кочерган М. П. Вступ до мовознавства скачать бесплатно pdf

Кочерган Михайло Петрович Вступ до мовознавства
za4itaika.ru
Автор книги: Кочерган Михайло Петрович
Книга:

"Вступ до мовознавства"

Жанр: учебник
Год: 2001
Краткое содержание книги Вступ до мовознавства (Кочерган Михайло Петрович):
Підручник "Вступ до мовознавства" Кочерган розглядає основну проблематику лінгвістичної науки та її положення на теперішній стадії розвитку науки. Таким чином, "Вступ до мовознавства" містить розділи, що описують основні дані про мови та мовознавство як науку, походження та єство мови, послідовність розвитку та функціонування мови на її різноманітних історико-культурних стадіях, історія виникнення і прогресу письмової культури, генеалогічну та типологічну класифікації мов світу, категорії та мовні одиниці та ін... У "Вступі до мовознавства" Кочергана М.П. міститься, також, потрібна додаткова інформація: предметний покажчик, список літератури, а також питання та завдання для закріплення матеріалу. Книга "Вступ до мовознавства" скачать використовується для студентів молодших курсів ВНЗ гуманітарних та інших спеціальностей.
Зміст
І. Загальні питання мовознавства
1.1. Мовознавство як наука. "Вступ до мовознавства" як навчальна дисципліна

Предмет мовознавства. Зміст і основні завдання курсу "Вступ до мовознавства"
Місце мовознавства в системі наук
Методи дослідження мови
1.2. Природа, сутність, функції та будова мови
Природа і сутність мови
Функції мови
Мова і суспільство
Мова і мислення
Мова як знакова система
Мова і мовлення
Структура мови
Синхронія і діахронія
1.3. Походження і розвиток мови
Проблема походження мови
Закономірності розвитку мов
Специфіка розвитку різних рівнів мовної структури
Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи
1.4. Мови світу, їх вивчення та генеалогічна класифікація
Загальна характеристика мов світу
Порівняльне вивчення мов
Генеалогічна класифікація мов
2. Фонема і графіка
2.1. Звуки мови, їх вивчення і класифікація

Фонетика як лінгвістична дисципліна.
Три аспекти вивчення звуків
Фізичний аспект у характеристиці звуків
Фізіологічний аспекту вивченні звуків
Класифікація звуків
Голосні звуки
Приголосні звуки
2.2. Фонетичні одиниці та засоби
Фонетичне членування мовленнєвого потоку
Склад
Наголос
Інтонація
2.3. Фонетичні процеси
Позинійні зміни звуків
Комбінаторні зміни звуків
Орфоепія. Транскрипція і транслітерація
Живі та історичні фонетичні процеси.
Спонтанні зміни звуків
Фонетичні закони
2.4. Лінгвістичний (функціональний) аспект у вивченні звуків
Поняття фонеми
Диферснпійні та інтегральні ознаки фонем
Позиції фонем. Варіанти і варіації фонем
Фонологічна система
2.5. Письмо
Значення письма в історії суспільства.
Передумови виникнення письма
Етапи і форми розвитку графічного письма
Графіка
Орфографія. Принципи орфографії
3. Лексика і фразеологія
3.1. Слово та його значення

Лексикологія. Розділи лексикології
Слово як одиниця мови.
Слово і лексема
Значення слова
3.2. Лексико-семантичні категорії
Полісемія
Омонімія
Синонімія
Антонімія
Гіперо-гіпонімія і лексична конверсія
3.3. Лексико-семантична система мови
Поняття лексико-семантичної системи
Словниковий склад мови
3.4. Історичні зміни словникового складу мови
Причини історичних змін у лексиці
Архаїзми
Неологізми
Запозичення
Історична лексикологія та етимологія
3.5. Фразеологія
Поняття фразеології
Класифікація фразеологізмів
3.6. Лексикографія
Поняття лексикографії
Типи словників
4. Граматика
4.1. Граматика. Граматичне значення. Граматичні категорії. Предмет граматики. Розділи граматики. Основні одиниці граматичної будови мови

Граматичне значення
Граматичні категорії
Лексико-граматичні розряди (категорії)
4.2. Морфема і словоформа
Поняття морфеми
Види морфем
Морфеміка
Граматична форма слова
4.3. Способи вираження граматичних значень
Синтетичні способи вираження граматичних значень
Аналітичні способи вираження граматичних значень
Історична змінність способів і засобів вираження граматичних значень
4.4. Частини мови
Поняття частин мови.
Критерії виділенни частин мови
З історії питання про частини мови
Частини мови в різних мовах
Характеристика основних частин мови
4.5. Словосполучення і речення
Поняття словосполучення.
Типи словосполучень
Синтаксичні зв'язки слів
Речення та його ознаки
Актуальне членування речення
5. Мовна типологія
5.1. Типологічна класифікація мов

Поняття типологічної класифікації мов
Ізолюючі (кореневі) мови
Аглютинативні мови
Інкорпоруючі (полісинтетичні) мови
Флективні мови
Інші спроби типологічної класифікації мов
Література
Предметний покажчик
Іменний покажчик
Покажчик мов

Кочерган Михайло Петрович "Вступ до мовознавства" 2001


ВНИМАНИЕ! Если вы не видите ссылок для скачивания - отключите AdBlock (или иное подобное расширение) в своем браузере - оно блокирует ссылки на странице.

О том, как читать книги в форматах ePub, fb2, mobi, rtf, html, plain text, PDF, djvu, doc, docx, rtf, txt,... - см. раздел Необходимые программы

Зачитайка
Копирование материалов приветствуется при наличии ссылки на оригинал текста.

играть
плюс

Отзывы: (после добавления нового - просто обновите страницу, не пишите дважды)


sofi***@gmail.com 29.12.19 (12:15:07)
Дуже гарна книга


Мария 04.09.19 (23:30:14)
Хороша книга)

Самые скачиваемые у нас книги:

Рейчел Липпинкотт В метре друг от друга
Рейчел Липпинкотт
Сергей Лукьяненко Порог
Сергей Лукьяненко
Дэн Браун Происхождение
Дэн Браун
Чак Паланик Колыбельная
Чак Паланик
Ю Несбе Нож
Ю Несбе
Гузель Яхина
Гузель Яхина
Захар Прилепин Некоторые не попадут в ад
Захар Прилепин
Алекс Михаэлидес Безмолвный пациент
Алекс Михаэлидес
Джордж Мартин Игра престолов книги
Джордж Мартин
Эмили Нагоски
Эмили Нагоски
Стефани Майер Сумерки
Стефани Майер
Татьяна Полякова Разрушительница пирамид
Татьяна Полякова
Ремарк Три товарища
Ремарк
Борис Акунин Доброключения и рассуждения Луция Катина
Борис Акунин
Юрий Никитин Трое из Леса
Юрий Никитин
Роберт Брындза Смертельные тайны
Роберт Брындза
На службе зла
Роберт Гэлбрейт
Стейс Крамер
Стейс Крамер
Рэй Брэдбери 451 градус по Фаренгейту
Рэй Брэдбери
Дарья Донцова Мохнатая лапа Герасима
Дарья Донцова